Collections-Map Arayüzü

HashMap -Elemanlar sıralı değildir. Anahtar değerler ile tutulurlar. -Başlangıç sığası verirsek daha performanslı çalışırlar. -Anahtar değerler tekrar edemezler. Aynı anahtar değeri ve elemanı eklemek istediğimizde hata vermez ama null döndürür. Aynı anahtar değerde farklı bir eleman eklemek istediğimizde eski eleman yenisiyle değiştirilir. -Map arayüzü oluştururken tip belirtmek zorunlu değildir.   Kullanılan Metotlar: clear() : void  => […]

Collections-Kuyruk (Queue) Yapısı

-İlk giren ilk çıkar. Kullanılan Metotlar: -Kuyruğa iki şekilde eleman eklenebilir : 1) add() : Geriye exception döndürür. 2) offer() : Geriye true/false döndürür.   -isEmpty() : Veri kontrolü esnasında kullanılır. Kuyruğun dolu olup olmadığını kontrol eder. -peek() : İşaret edilen veriyi gösterir. -poll() : Veriyi çeker ve sıra diğer elemana geçer.   [js]import java.util.LinkedList; […]

Collections-Liste (List) Yapısı

List -Veriler dizilerdeki gibi indis numarasına göre tutulurlar. -Nesne yapısından verileri tutabilme özelliğine sahiptir. -Dizilerden en önemli farkı boyutsuz olmasıdır. Eleman eklenildikçe genişliyor. Çıkarıldıkça ufalıyor. -Kopya eleman bulundurmaya izin veriyor. (Küme yapılarında vermiyordu.) -İtelemek (iterasyon) için  ListIterator kullanılır. (Küme yapılarında Iterator kullanıyorduk.) -List oluştururken tip belirtmezsek her tipte eleman ekleyebiliriz.   List-Kullanılan Metotlar: -add() : Veri […]