Yerel & İsimsiz Sınıflar

Yerel Sınıf -Erişim belirteçleri yoktur. -Sınıf içerisinde metod ve metod içerisinde sınıf şeklindedir. -Oluşturulduğu blok harici erişim sağlanamaz. -Başka sınıfları kalıtlayabilir, Interface’leri implement edebilirler. [js] interface hesaplama{ public void obeziteHesapla(double boy,double kilo); } public class Main{ public void obeziteOlcum(double kilo,double boy){ class YerelSinif implements hesaplama{ @Override public void obeziteHesapla(double boy,double kilo) { double sonuc; sonuc=boy/kilo; […]

Dahili Sınıflar

Dahili Üye Sınıflar Sınıf içerisinde tanımlanmış sınıflardır. -Erişim belirteçlerine sahip olabilirler(public vs.). -Ana sınıf içerisindeki bir metoda üye sınıf için oluşturulan nesne ile erişim sağlanamaz. -Kendilerini sarmalayan sınıfın tüm elemanlarına erişim sağlayabilir. [js]public class AnaSinif { private String a="Dahili Sınıf"; public void Yazdir(){ System.out.println("Ana Sınıf"); } public class DahiliSinif{ public void Yazdir(){ System.out.println(a); } } […]

Arayüz (Interface)

Interface’de amaç alt sınıflar için ortak metotların yer aldığı bir arayüz oluşturmaktır. Bu metotlar tek bir sınıfta toplanır ve alt sınıflardan implement edilerek kullanılırlar. Bu şekilde kod tekrarı önlenmiş olur. -Interface içerisindeki metotlar gövdesizdir. -Interface’i implement eden sınıflar metotları kullanmak zorundadır. -İnterface içerisinde tanımlanan değişkenlere ilk değer ataması yapmak zorundayız. -Interface içerisinde tanımlanmış değişkenler final […]

Soyut Sınıf (Abstract)

Soyut sınıfların oluşturulma amacı alt sınıflar için ortak bir arayüz oluşturulmak istenmesidir. İçerisinde alt sınıfların ortaklaşa kullanacağı soyut metotlar tanımlanır. Aynı zamanda soyut olmayan metotlar da içerebilirler. İnterface’den farklı olarak soyut sınıf içerisinde tanımlanan soyut metot dışında diğer metotlar alt sınıflar tarafından kullanılmak zorunda değildir (İnterface’de tüm metotlar override edilmek zorunda). -Soyut metotlar sadece soyut […]

Kalıtım (Inheritence)

-Alt sınıflardan (subclass) üst sınıfın elemanlarına erişilebilir. Ama tam tersi için aynı durum geçerli değildir. -Bir sınıf sadece bir tane miras alabilir. Ama bir sınıf birden çok farklı sınıf tarafından miras alınabilir. -Alt sınıfta (miras alan) nesne oluşturduğumuzda ilk olarak üst sınıfın (miras alınan) yapıcı metodu çağırılır. -Alt sınıfta super anahtar kelimesi kullanılarak üst sınıfın […]