@AttributeOverrides-@AttributeOverride (Hibernate Annotations)

Bir sınıf aynı tipte birden çok özellik barındırabilir. Bu özellikleri varlık sınıfı içerisinde ayrı ayrı tanımlayarak, veri tabanına ayrı sütunlarda haritalanmasını sağlayabilirdik. Ancak bu yöntem kodun yeniden kullanılabilirliğini azaltacağından dolayı @AttributeOverrides-@AttributeOverride anotasyonları kullanılır.

Devamı hakkında@AttributeOverrides-@AttributeOverride (Hibernate Annotations)