TypeScript Function Tanımı ve Parametre Tipleri

Genel anlamda fonksiyon tanımlamaları iki şekilde yapılabilir. Sözdizimi (syntax) olarak farklı olsalarda aynı işi yaparlar.

Örnek olarak number döndüren bir fonksiyonun iki farklı kullanımını inceleyelim.

[code lang=”js”]
function carp(sayi1 : number, sayi2 : number) : number{
return sayi1 * sayi2;
}

let carp = function(sayi1 : number, sayi2 : number) : number{
return sayi1 * sayi2;
}
[/code]
 

Optional, Default ve Rest Parametreler

 
Opsiyonel (Optional) parametreler, isteğe bağlı , gönderme zorunluluğu bulunmayan parametrelerdir. Değer gönderilmediği zaman undefined durumunda olurlar. Bu nedenle hata almamak adına opsiyonel değişkenler kullanılırken dikkat edilmelidir. Opsiyonel değişkenler mutlaka sonda kullanılmalıdır.

[code lang=”js”]
function carp(sayi1 : number, sayi2? : number) : number{
if(sayi2){ //sayi2 tanımlı ise
return sayi1 * sayi2;
}
return sayi1;
}
[/code]
 
Varsayılan (Default) parametreler, parametreye değer gönderilmediğinde daha önceden tanımlanmış varsayılan değerin parametre olarak geçilmesi için kullanılır. Default parametreler de mutlaka sonda kullanılmalıdır.

[code lang=”js”]
function carp(sayi1 : number, sayi2 : number = 9) : number{ //Eğer sayi2 değeri gönderilmezse varsayılan olarak 9 değeri işlenecek.
return sayi2*sayi1;
}
[/code]

 

Rest parametreler, sayısı belli olmayan ve isteğe göre farklılık gösteren parametreler için kullanılır.

[code lang=”js”]
function getIsim(kisi1 : string, …digerleri : string[]) : string{
return kisi1 + " " + digerleri.join(",");
}

console.log(getIsim("Güner","Sezer","Faruk")); // kisi1 Güner diğerleri Sezer ve Faruk’tur.
console.log(getIsim("Güner"); //kisi1 Güner diğerleri undefined
[/code]

Yazar: gnrakn

"To make this journey, We’ll need imagination. But imagination alone is not enough. Because the reality of nature far more wondrous than anything we can imagine.”