TypeScript Veri Türleri

TypeScript, geliştiricileri JS’in esnek yapısından kurtarıp tip güvenli (type safe) şekilde kod yazmasını sağlayan veri tiplerine sahiptir.

Sayısal ifadeler ;

[code lang=”js”]
let sayi : number ;
sayi = 20 ;
sayi = 10.4 ;
//yada
let sayi : number = 20; //deklarasyon esnasında da atama yapılabilir.
[/code]


Metinsel ifadeler ;

[code lang=”js”]
let metin : string ;
metin = "gunerakin.com" ;
[/code]


Mantıksal ifadeler ;

[code lang=”js”]
let lojik : boolean ;
lojik = true ;
lojik = false ;
[/code]


Diziler ;

[code lang=”js”]
let dizi : string [] = ["A","B","C"];
//yada
let array : Array<string> = ["A","B","C"];
[/code]


Tuple ;

[code lang=”js”]
let dizi : [string,number] = ["Güner",5529998877];
[/code]


Enum ;

[code lang=”js”]
enum Language {Java=1,C,Pyhton} //istege bagli olarak değer verilebilmektedir
let lang : Language;
lang = Language.Java;
[/code]


Any ;

[code lang=”js”]
//setlenecek veri tipi belli olmadığı durumlarda kullanılır
let response : any;
response = "Angular";
response = 57;
response = {};
[/code]

Yazar: gnrakn

"To make this journey, We’ll need imagination. But imagination alone is not enough. Because the reality of nature far more wondrous than anything we can imagine.”